סד זמנים לדיווח והליכי ערעור במיסוי מקרקעין© 2018 by רועי עזרא, עו"ד