טבלה ליישום כללי הפטור המיוחד לפי סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין

עודכן ב: 21 מאי 2018

להדפסת הטבלה יש ללחוץ על הלחצן הימני, לשמור את התמונה בשם, לפתוח את הקובץ ולהדפיס.