top of page

פיצויים לעסקים בענף המלונאות בעקבות המצב הבטחוני - בצפון הארץ וביישובי עוטף עזה

עסק בענף המלונאות ויחידות האירוח זכאי לפיצוי מהמדינה בגין ביטולי הזמנות.

ביום 10/6/2018 פירסמה רשות המיסים הודעה לפיה עסקים בענף המלונאות ויחידות האירוח זכאים לפיצוי מהמדינה בגין ביטולי הזמנות באיזור צפון הארץ וביישובי עוטף עזה.

ההודעה מתייחסת למתן פיצויים עקב ביטולי ההזמנות במועדים כדלקמן:

· לגבי ישובי צפון הארץ: בתאריכים 10/5/2018 ועד 12/5/2018 כולל;

· לגבי ישובי עוטף עזה: בתאריכים 29/5/2018 ועד 2/6/2018 כולל.


הפיצויים ליישובי צפון הארץ יינתנו בעקבות ביטולי ההזמנות במהלך סוף השבוע כאמור לעיל, עקב ירי הרקטות והאזעקות ברחבי רמת הגולן בלילה של יום רביעי ה-9/5/18.


הפיצויים ליישובי עוטף עזה יינתנו בעקבות פירסום הנחיית פיקוד העורף מיום 29/5/18 לפיה קיימות הגבלות מסוימות ביישובים אלו, בהתייחס להתקהלויות והתכנסויות, לימודים ועבודה חקלאית. ההנחיה פורסמה בעקבות הסלמה ביטחונית שלוותה בירי של מאות רקטות ופצמ"רים במהלך יממה אחת.


תנאי סף

1. מועד ההודעה על הנזק: בהתאם לתנאי החוק, יש להודיע למנהל קרן הפיצויים על הנזק תוך עד שבועיים ממועד קרות הנזק;

2. המועד להגשת התביעה: בהתאם לתנאי החוק יש להגיש את תביעת הפיצויים תוך עד 3 חודשים ממועד קרות הנזק ע"ג טופס ייעודי לכך;

3. הקשר הסיבתי: הביטולים נגרמו כתוצאה מקשר סיבתי ישיר למצב הביטחוני ובכפוף לאסמכתאות להתקיימות תנאי זה. מניסיוננו בתביעות רבות שהוגשו בעבר, יש להוכיח קשר ישיר ברמה משכנעת, שכן במידה ומנהל קרן הפיצויים לא ישתכנע בקשר הסיבתי הישיר, הוא עלול שלא לאשר את תביעת הפיצויים.

לעניין תנאי הסף, יודגש כי אי עמידה באחד מתנאי הסף מקנה למנהל קרן הפיצויים סמכות לדחות את התביעה על הסף מבלי לדון בה.


מי זכאי לפיצוי?

1. כל ניזוק שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח;

2. מקום עסקו של הניזוק הוא ביישוב ספר;

3. היישוב בו נמצא העסק כלול ב:

3.1. לעניין ישובי הצפון - הנחיה לפתיחת מקלטים ברשויות רמת הגולן מיום 8/5/2018 ובמדיניות התגוננות לאוכלוסיה מיום 10/5/2018 שהוצאו מטעם פיקוד העורף;

3.2. לעניין ישובי עוטף עזה - לחילופין, הישוב בו נמצא העסק כלול ברשימת יישובי עוטף עזה בהתאם להנחיות פיקוד העורף מיום 29/5/18.


גובה הפיצוי - גובה הפיצוי הינו בהתאם להפסד או אי הריווח שנגרמו בעקבות ביטולי הזמנות קיימות בתאריכים המפורטים לעיל. לעניין זה יש להגיש לקרן הפיצויים את אופן חישוב הנזק לפי נתונים השוואתיים ועובדתיים בהתאם לדרישות הנהוגות מהודעות קודמות שניתנו בעניין זה.

לאור דרישות החוק לעניין עמידה במועדים, הגשת נתונים והיקף הנזקים, מוצע להיוועץ עם עורך דין שמכיר את היבטי הסוגיות השונות בתחום זה לעומק.


היישובים הרלוונטיים בצפון הארץ: מועצה אזורית גולן, מועצה מקומית קצרין, מג'דל שמס, מסעדה, עין קנייה, בוקעתה, אודם, אל רום, בוקעאתא, מג'דל א שמס, נווה אטי"ב, נמרוד, עין קיניא, אבני איתן, אזור תעשייה בני יהודה, אלי עד, אפיק, בני יהודה, גבעת יואב, גשור, חספין, יונתן, כפר חרוב, מבוא חמה, מיצר, נאות גולן, נוב, נטור, רמת מגשימים, אורטל, אלוני הבשן, מרום גולן, עין זיוון, קשת, חמת גדר, קדמת צבי, קלע ברוכים/מצוק עורבים, אניעם, חד נס, רמות, מעלה גמלא, כנף, שעל, קצרין, אזור התעשייה קצרין.


לבדיקת זכאות לפיצויים ניתן ליצור קשר – 050-3777383.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

שאלת הפיצויים לחקלאי גוש קטיף

לאחרונה פסק בית המשפט העליון בדעת רוב (רע"א 6948/13) בשאלת גובה הפיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לחקלאי גוש קטיף, בשעתו, כתוצאה מאירועי אינתיפאדת אל אקצה. מאז פרוץ האינתיפאדה בשנת 2000 ועד למימוש תכנ

Comments


bottom of page