טבלת השוואה בין מס העיזבון בוועדת בן בסט לבין חוק מס עיזבון 1949 והצעת חוק מס עיזבון 2013


חלק ב' - המשך