טבלת הכללים של החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח-2018