טבלת הכללים של החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח-2018
© 2018 by רועי עזרא, עו"ד