דוגמא יישומית לחברת בית חדשה ומכירת מניותיה

עודכן: 24 ביולי 2018